• English
  • Eesti

Dokumentide allkirjastamise nõuded

05.05.2014
Printer-friendly version

Allkirjastatult* peab esitama järgnevad dokumendid:

  • Müügiloa taotluse vorm (v.a lisad)
  • Müügiloa uuendamise vorm
  • Muutuse taotluse vorm
  • Toimeaine dokumentatsioonile (DMF) juurdepääsu võimaldav kiri (Letter of Access)
  • Volitused
  • Informeeritud nõusolekuga taotluse (informed consent applications) puhul müügiloa hoidja luba kasutada tema taotluse andmeid.


Originaal- või digiallkirjaga tuleb esitada

  • Müügiloa taotluse tagasivõtmise kiri
  • Müügiloa uuendamise taotluse tagasivõtmise kiri
  • Müügiloa tagasivõtmise kiri

Müügiloa muudatuse taotluse tagasivõtmise kirja võib saata elektrooniliselt e-maili manusena (ametliku kirjana).


* Allkirjana aktsepteerime originaalallkirja, skaneeritud allkirja ning digitaalallkirja (vastavalt Digitaalallkirja seadusele).