• English
  • Eesti

Dokumendiregister

10.02.2021
Printer-friendly version

Ravimiameti dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ameti tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega – saabunud ja väljastatud kirjad, otsused, ettekirjutused, käskkirjad ja lepingud. 

Ravimiameti dokumendiregistrist on leitavad alates 1. jaanuarist 2016 Ravimiameti dokumendiregistris registreeritud dokumendid.

NB! Seoses Ravimiameti uue dokumendiregistri ja teiste infosüsteemide liidestamisega on hetkel tegevuslubade otsused ja ettekirjutused kättesaadavad teabenõude alusel. Teabenõude saab esitada e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

 

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide avalikust registrist.

Juurdepääsupiirangu märkega dokumentide kohta on registris toodud üldised registriandmed, nende dokumentide kohta on võimalik esitada Ravimiametile teabenõue.

Juurdepääsupiirangu info ja alused on toodud Ravimiameti dokumentide loetelus ning dokumendiregistris dokumendi registriandmetes.

Isikuandmeid sisaldavad dokumendid on juurdepääsupiiranguga. Seepärast ei avalikustata neid dokumendiregistris, kui avaldamise kohustus ei tulene seadusest. Isikuandmeid sisaldava dokumendiga tutvumiseks võib esitada teabenõude, millele vastatakse avaliku teabe seaduses ettenähtud korras.


Kasutusjuhend ja sisujuht