• English
 • Eesti
UudisedUudised

Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimed: esitatud teated Eestis ajavahemikus 8.-14. veebruar

15.02.2021
Printer-friendly version

COVID-19 vaktsiinidega on Terviseameti andmetel Eestis ajavahemikus 27. detsember kuni 15. veebruar hommik tehtud 68497 doosi:

Vaktsiin

Inimeste arv, keda on vaktsineeritud vähemalt 1 kord / neist üle 70-aastased

1. doosiga / neist üle 70-aastased

2. doosiga / neist üle 70-aastased

Comirnaty

43971 /11232

21662 / 6963

22309/ 4269

COVID-19 Vaccine Moderna

2183 / 883

2149 /869

34 /14

Kokku

46154 / 12115

23811 / 7832

22343 / 4283

 

Ravimiametile on sellel perioodil COVID-19 vaktsiinidega seoses saadetud 586 kõrvaltoime teatist (0,85% vaktsiinidoosidest), neist 584 teatist Comirnaty ja 2 teatist Moderna vaktsiiniga seoses.

Järgnev on kokkuvõte eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta.

Eelmisel nädalal saadeti 64 teatist (63 Comirnaty, 1 Moderna vaktsiiniga seoses).

 • 2. annuse järgselt tekkinud reaktsioone kirjeldati 44 teatises – üldjuhul kirjeldati 2. annuse järgselt häirivamaid (kuid mittetõsiseid) reaktsioone võrreldes 1. annusega. See on vastavuses ravimi omaduste kokkuvõttega.
 • 1. annuse järgselt tekkinud reaktsioone kirjeldati 20 teatises, kirjeldati paikseid ja üldisi, peamiselt teadaolevaid reaktsioone (kahes teatises kirjeldati tõsiseid reaktsioone, vt allpool)
 • üle 70-aastastel inimestel tekkinud reaktsioonidest teatati kahel korral:
  • süstekoha turse, peavalu, süstekoha valu, lihasvalu, palavik, väsimus, liigesvalu, mis möödusid paari päevaga.
  • Haigestumine COVID-19 infektsiooni 3ndal päeval pärast Comirnaty 2. annust (maitsetundlikkuse kadu, kõhulahtisus, palavik, kopsupõletik). Patsient vajas haiglaravi.

Üle 70-aastastel eakatel tekkinud kõrvaltoimete kohta on saadetud kokku 17 teatist - 0.14% vaktsiiniannuse saajatest. Eakatel tekib kõrvaltoimeid harvem ja need on vähem häirivad võrreldes nooremate täiskasvanutega.

 

2 teatises kirjeldati tõsiseid reaktsioone (1. annuse järgselt)

 • 32-aastasel vaktsineeritul tekkisid 6 päeva pärast Comirnaty 1.annuse saamist valud seljas, rindkeres ja kaelas, tundlikkushäired jalgades ning 9.-ndal päeval urineerimisraskus (diagnoos: transversaalne longitudinaalne müeliit). Kuu aega pärast vaktsineerimist on valud ja tundlikkushäired möödunud, põiehäired püsivad. Müeliiti ja teisi neuroloogilisi häireid Comirnaty uuringutes ei ilmnenud. Ajalise seose ja kaasuvate soodustavate tegurite puudumise tõttu ei saa seost vaktsiiniga välistada.
 • 51-aastasel vaktsineeritul tekkis 6 tundi pärast Comirnaty 1. annust kõriturse, mis vajas ravi adrenaliiniga ja lahenes 1 tunni jooksul. Kõriturse võib olla allergilise reaktsiooni sümptomiks.

Ülejäänud teatistes kirjeldati mittetõsised reaktsioone:

 • paiksed kõrvaltoimed: süstekoha valu, turse, punetus, süstekoha kõvastumine, süstekäe valu ja tuimus.
 • süsteemsed kõrvaltoimed: peavalu, külmavärinad, palavik, lihasvalu, pearinglus, minestamine, unehäired, väsimus, nõrkus, halb enesetunne, lümfisõlmede valu ja suurenemine, liigesvalu, metallimaitse suus, kurguvalu, neeluvalu, valu rindkeres, huuleherpese taasteke, kõrvavalu, jalakrambid, sülje- ja kurgunäärmete turse ja valu, iiveldus, oksendamine, õhupuudustunne, suukuivus, silmavalu, silmade valgustundlikkuse tõus, käe tundlikkushäired, näo tundlikkushäired, söögiisu langus, meeleolu häired, vererõhu tõus, tasakaaluhäired.

9% eelmisel nädalal teatatud juhtudest vajas paaripäevast töövõimetuslehte (peamiselt palaviku tõttu). Kõik inimesed paranesid mõne päevaga või olid teatamise hetkel paranemas.

Kõik vaktsiinid võivad põhjustada kergeid paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Palaviku ja nõrkuse vm üldnähtude korral tuleks puhata. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kõigist vaktsineerimise järgsetest kaebustest tuleks vaktsineerijale teada anda. COVID-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks.

Vaktsineeritu võib teatada Ravimiametile (www.ravimiamet.ee – teata kõrvaltoimest) ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub.

Kõrvaltoime on ohtlik/kahjulik ja soovimatu reaktsioon, mille puhul ei saa välistada põhjuslikku seost ravimi (sh vaktsiini) manustamisega. Erinevalt kõrvaltoimest on kõrvalnäht igasugune soovimatu reaktsioon, mis tekib ravimi võtmise ajal olenemata hinnangust võimalikule seosele ravimiga.

Kogutavad andmed võimalike kõrvaltoimete kohta aitavad selgitada vaktsiini ohutusprofiili. Uute andmete lisandumisel täiendatakse vajadusel ravimiteavet – lisatakse kõrvaltoimeid, täpsustatakse hoiatusi ja vastunäidustusi.

Ravimiamet jälgib teatatud kõrvaltoimeid ja reageerib kiiresti tõsiste kõrvaltoimete kahtluse korral. Teeme koostööd mitme eriala ekspertidega (sh viroloogid, infektsioonhaiguste arstid, perearstid) ja teiste EL riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega informatsiooni kiireks vahetamiseks, nõu pidamiseks ja juhiste kujundamiseks.

Ravimiamet avaldab teatud kõrvaltoimete kokkuvõtte igal nädalal oma kodulehel.