• English
 • Eesti
UudisedUudised

Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimed: esitatud teated Eestis ajavahemikus 5. aprill kuni 11. aprill

12.04.2021
Printer-friendly version

COVID-19 vaktsiinidoose on Eestis ajavahemikus 27. detsember kuni 12. aprilli hommik tehtud 334 165.

Manustatud vaktsiiniannuste arv

COVID-19 vaktsiinid

Comirnaty

Moderna

Vaxzevria

Naine

211 494

133 939

13 628

63 927

Mees

122 516

63 660

8548

50 308

Teadmata

155

72

15

68

Kokku

334 165

197 671

22 191

114 303

 

Ravimiametile on sellel perioodil COVID-19 vaktsiinidega seoses saadetud 3077 kõrvaltoime teatist (1,04 % vaktsiinidoosidest):

Kõrvaltoime teatiste arv

COVID-19 vaktsiinid

Comirnaty

Moderna

Vaxzevria

Kuni 5. aprill 2021

3077

906

46

2125

5. aprill kuni 11. aprill 2021

191

36

7

148

Kokku

3268

942

53

2273

 

Järgnev on kokkuvõte eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta, milles kirjeldati vaktsineerimise järgselt tekkinud kaebusi, mis ei pruugi olla vaktsiiniga seotud. See tähendab, et teavet ei tohi tõlgendada selliselt, nagu oleks kõikide nende kaebuste põhjuseks vaktsiin. Üksnes üksikasjalik ja kõikide olemasolevate andmete teaduslik hindamine võimaldab teha järeldusi vaktsiinist saadava kasu ja võimalike riskide kohta.  Avaldame need andmed, et kõikidel oleks juurdepääs teabele, mida kasutame COVID-19 vaktsiinide ohutuse hindamisel. Läbipaistvus on Eesti Ravimiameti üks juhtpõhimõtetest.

Comirnaty

Eelmisel nädalal saadeti 36 teatist:

 • 32 teatist naistel esinenud kõrvaltoimete kohta
 • 4 teatist meestel esinenud kõrvaltoimete kohta

Tõsiseid reaktsioone kirjeldati 4 teatises:

 • Anafülaktiline šokk 5 minutit pärast 1. vaktsiiniannust, eakas patsient vajas ravi ja paranes.
 • Näonärvi paralüüs (Belli paralüüs) 11. päeval pärast 2. vaktsiiniannust; patsient vajas haiglaravi ja on paranemas.
 • Jala troofiliste haavandite süvenemine, pindmiste veenide põletik eakal patsiendil 3. päeval pärast vaktsineerimist (seos vaktsiiniga on vähe tõenäoline)
 • Vererõhu oluline tõus ja korduv ninaverejooks 2. päeval pärast 1. vaktsiiniannust; eakas patsient vajas haiglaravi ja on paranemas

Vaktsiini ebaefektiivsust* (haigestumist COVID-19 haigusesse) kirjeldati 13 teatises (2 juhul ilma sümptomiteta, 11 juhul kerge põdemine).

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone, mis kestsid mõne päeva (üksikutel juhtudel kauem). Lisaks kirjeldati nahatundlikkuse häireid, kurguvalu, neelamishäiret, hingamisraskust, suukuivust, kohinat kõrvus, ninaverejooksu, vererõhu tõusu, südame rütmihäiret, tasakaaluhäireid, segasusseisundit, kõnehäiret, vaktsineerimisega seotud stressreaktsiooni,

Töövõimetuslehte vajati 6 juhul.

Moderna vaktsiin

Eelmisel nädalal saadeti 7 teatist:

 • 5 teatist naistel esinenud kõrvaltoimete kohta
 • 2 teatist meestel esinenud kõrvaltoimete kohta

Tõsiseid reaktsioone kirjeldati 1 teatises:

 • Agioödeem (allergiline reaktsioon)  pärast 1. vaktsiiniannust süstepäeva õhtul, eakas patsient vajas ravi ja on paranemas
 • Kopsuarteri trombemboolia 1 päev pärast 1. vaktsiiniannust; eakas patsient vajas haiglaravi. Seos vaktsiiniga vähe tõenäoline – riskifaktoritena kaasuvad trombide teket soodustavad haigused.

Teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone.

AstraZeneca vaktsiin

Eelmisel nädalal saadeti 148 teatist:

 • 114 teatist naistel esinenud kõrvaltoimete kohta
 • 34 teatist meestel esinenud kõrvaltoimete kohta

Tõsiseid  reaktsioone kirjeldati 7 teatises:

 • Allergiline reaktsioon 2 minutit pärast 1. vaktsiiniannust, patsient vajas ravi ja paranes
 • Iiveldus ja oksendamine 3. päeval pärast 1. vaktsiiniannust, patsient vajas haiglaravi ja paranes.
 • Trombid – 3 juhul anti teada jäseme süvaveeni tromboosist, 1 juhul silmaarteri trombist (nägemise kaotus ühest silmast), 1 juhul kopsuarteri trombembooliast. Patsiendid (vanuses 50-66 aastat) vajasid haiglaravi.
 •  
 • Kopsuarteri trombemboolia 17 päeva pärast vaktsiini 1. annust, patsient vajas haiglaravi ja on paranemas.

Ravimiametit teavitati kahest surmajuhtumist (äkksurm ja õõnesveeni tromboosist tingitud surm) ajalises seoses vaktsineerimisega (vastavalt 1 päev ja 14 päeva pärast vaktsineerimist), kuid arvestades patsientide vanust, kaasuvaid haigusi ja riskifaktoreid, on seos vaktsiiniga vähe tõenäoline.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone. Lisaks kirjeldati migreeni ägenemist, pearinglust, vererõhu tõusu, tasakaaluhäireid, ärevust, nahatundlikkushäireid, lõhnatundlikkuse ja maitsetundlikkuse kadu või muutust, suukuivust, nohu või ninakinnisust, ninaverejooksu, köha, raskustunnet rinnus, verevalumeid, hingamisraskust, selja-, luu-, kõhu-, kõrva-, kurgu- või kaelavalu, menstruaaltsüklihäireid, igemete veritsust, silmade valu või nägemishäireid, minestamistunnet, lihaskrampe, sõrmede valulikkust, sagenenud urineerimist, alapalavikku.

Töövõimetuslehte vajati 11 juhul.

Kuna erinevate vaktsiinide kasutamise puhul on harva teatatud trombotsütopeeniast (vereliistakute vähesusest) ja sellest tingitud veritsustest, tuleks nahaaluste verevalumite või korduva/kestva veritsuse puhul konsulteerida oma perearstiga, kes võib otsustada teha vajadusel vereanalüüsi. Samuti tuleks perearstiga konsulteerida juhul, kui tekivad veenitromboosi tunnused. Nendeks võivad olla ühe jäseme turse, hellus katsumisel, naha punetus ja kuumustunne. Kui veenis tekkinud tromb liigub kopsuarterisse, võib tekkida hingeldus ja õhupuudustunne, rindkerevalu, köha, vahel pearinglus, nõrkus ja minestustunne.

Kõik vaktsiinid võivad põhjustada paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need on mööduvad, ent võivad olla häirivad. Ravimiamet tuletab meelde, et enne vaktsineerimist tuleks tutvuda vaktsiini infolehega, et vaktsineerimisreaktsioonid oleks tuttavad ja ei tuleks üllatusena.

Vaata https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid 

Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga. Palaviku, oksendamise, tasakaaluhäirete vm üldnähtude korral tuleks puhata ja hoiduda järskudest liigutustest. Vererõhu langus järsul püsti tõusmisel võib põhjustada minestamist ja kukkudes võib inimene ennast vigastada. Samuti suurendavad minestamise ja kukkumise riski kõrge palavik, tasakaaluhäired ja pearinglus. Selliste kõrvaltoimete ilmnemisel tuleks ka autojuhtimisest hoiduda.

Sihtrühmad, keda kolme COVID-19 vaktsiiniga vaktsineeritakse, on erinevad, mis võib tähendada ka erinevat mõju ja aktiivsust kõrvaltoimetest teatamisel. Eeltoodud numbrite põhjal vaktsiine omavahel võrrelda ei saa.

* vaktsiini ebaefektiivsus tähendab seda, kui inimene nakatub SARS-COV-2 viirusega pärast vaktsineerimiskuuri lõpetamist:

7 päeva pärast Comirnaty (Pfizer) 2.doosi,

14 päeva pärast COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna) 2.doosi,

15 päeva pärast VAXZEVRIA (AstraZeneca) 2.doosi.

14 päeva pärast COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen) ühte annust.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kõigist vaktsineerimise järgsetest häirivatest kaebustest tuleks perearstile teada anda. COVID-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks. Kui arst saadab teatise, ei ole vaktsineeritul tarvis teatist saata.

Vaktsineeritu võib teatada Ravimiametile (www.ravimiamet.ee – teata kõrvaltoimest) ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub.

Kõrvaltoime on ohtlik/kahjulik ja soovimatu reaktsioon, mille puhul ei saa välistada põhjuslikku seost ravimi (sh vaktsiini) manustamisega. Erinevalt kõrvaltoimest on kõrvalnäht igasugune soovimatu reaktsioon, mis tekib ravimi võtmise ajal olenemata hinnangust võimalikule seosele ravimiga.

Kogutavad andmed võimalike kõrvaltoimete kohta aitavad selgitada vaktsiini ohutusprofiili. Uute andmete lisandumisel täiendatakse vajadusel ravimiteavet – lisatakse kõrvaltoimeid, täpsustatakse hoiatusi ja vastunäidustusi.

Ravimiamet jälgib teatatud kõrvaltoimeid ja reageerib kiiresti tõsiste kõrvaltoimete kahtluse korral. Teeme koostööd mitme eriala ekspertidega (sh viroloogid, infektsioonhaiguste arstid, perearstid) ja teiste EL riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega informatsiooni kiireks vahetamiseks, nõu pidamiseks ja juhiste kujundamiseks.

Ravimiamet avaldab teatud kõrvaltoimete kokkuvõtte igal nädalal oma kodulehel.