• English
  • Eesti
UudisedUudised

Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimed: esitatud teated Eestis ajavahemikus 4.-10.jaanuar

11.01.2021
Printer-friendly version

Comirnaty vaktsiiniga immuniseeriti Eestis 27. detsembrist - 10. jaanuarini 10972 inimest. Ravimiametile on sellel perioodil saadetud 46 kõrvaltoime teatist, mis moodustab vaktsineeritute koguarvust 0,4%. Eelmisel nädalal saadeti 38 teatist. Järgnevalt kokkuvõte eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta.

Vaktsineerimisega seotud stressist tingitud reaktsioone kirjeldati 7 teatises. Reaktsioonid tekkisid 5-15 minutit pärast vaktsineerimist. Nähtudena kirjeldati iiveldust, pearinglust, nõrkust, minestustunnet, halba enesetunnet, vererõhu tõusu, südamepekslemist, tursetunnet kurgus, higistamist. Inimesed vajasid ravi (olenevalt nähtudest) ja taastusid kiiresti. Ühel juhul minestas inimene ühekordselt 42 tundi pärast vaktsineerimist.

Allergilisi reaktsioone kirjeldati 3 teatises. Inimesed said tavapärast ravi ja paranesid kiiresti.

Näo tundlikkushäiret (tuimust, „sipelgate jooksmist“, „surinat“) kirjeldati 3 teatises, nähud paranesid ilma ravita paari päevaga.

Ülejäänud teatistes kirjeldati:

  • teadaolevaid paikseid kõrvaltoimeid: süstekoha valu, turset
  • mittetõsiseid süsteemseid reaktsioone: peavalu, pearinglust, halba enesetunnet, nõrkust ja jõuetust, uimasust, iiveldust, värinaid, palavikku või alatemperatuuri, lihasvalu, liigesvalu, luuvalu, kurguvalu, neeluvalu, vesist nohu, silmade vesisust, hägust nägemist, unehäireid, südamepekslemist, raskustunnet rindkeres.

Kõik inimesed paranesid paari päevaga või olid teatamise hetkel paranemas.

 

Kõik vaktsiinid võivad põhjustada kergeid paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Palaviku ja nõrkuse vm üldnähtude korral tuleks puhata. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.

Kõigist vaktsineerimise järgsetest kaebustest tuleks vaktsineerijale teada anda. Covid-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks. Vaktsineeritu võib teatada Ravimiametile (www.ravimiamet.ee – teata kõrvaltoimest) ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub.

Kõrvaltoime on ohtlik/kahjulik ja soovimatu reaktsioon, mille puhul ei saa välistada põhjuslikku seost ravimi (sh vaktsiini) manustamisega. Erinevalt kõrvaltoimest on kõrvalnäht igasugune soovimatu reaktsioon, mis tekib ravimi võtmise ajal olenemata hinnangust võimalikule seosele ravimiga. Kogutavad andmed võimalike kõrvaltoimete kohta aitavad selgitada vaktsiini ohutusprofiili. Uute andmete lisandumisel täiendatakse vajadusel ravimiteavet – lisatakse kõrvaltoimeid, täpsustatakse hoiatusi ja vastunäidustusi.

Ravimiamet avaldab teatud kõrvaltoimete kokkuvõtte igal nädalal oma kodulehel.