• English
  • Eesti
UudisedUudised

Covid-19 suukaudsed ravimid: Lagevrio ja Paxlovid

26.11.2021
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiametile on esitatud ühe suu kaudu manustatava ravimi, Lagevrio (toimeaine: molnupiraviir), müügiloa taotlus. Peale selle on Euroopa Ravimiamet algatanud suu kaudu manustatava ravimi, Paxlovidi (toimeaine: PF-07321332 ja ritonaviir), andmete varasema hindamise juhuks, kui liikmesriigid soovivad seda ravimit ilma müügiloata kasutada. Taotlust müügiloa saamiseks veel esitatud ei ole.

Mõlemad ravimid on retseptiravimid.

Lagevrio ehk molnupiraviir

Lagevrio ehk molnupiraviir on suukaudne viirusevastane ravim, mis vähendab SARS-CoV-2 (COVID-19 põhjustava viiruse) võimet paljuneda inimese organismis. Ravimi toimemehhanism on viiruse geneetilises materjalis (RNA-s) muutuste (mutatsioonide) tekitamine, mis omakorda takistab viiruse paljunemist.

Euroopa Ravimiamet hindas molnupiraviiri kohta olemasolevaid andmeid enne müügiloa taotluse tegemist ning andis 19. novembril liikmesriikidele soovitusi ravimi kasutamiseks, kui seda soovitakse teha enne müügiloa otsust. Müügiloa taotlus tehti Euroopa Ravimiametile 23. novembril ning amet tegeleb taotluse hindamisega.

Soovituse järgi võib molnupiraviiri kasutada COVID-19 patsientidel, kes ei vaja lisahapniku manustamist ja kellel on suur risk raske haiguse tekkeks. Ravimit tuleks manustada nii ruttu kui võimalik pärast COVID-19 diagnoosimist, viie päeva jooksul sümptomite ilmnemisest. Ravim on kapslites ning seda tuleb võtta kaks korda päevas viie päeva jooksul.

Molnupiraviiri sagedasemad kõrvaltoimed on kõhulahtisus, iiveldus, pearinglus ja peavalu.

Molnupiraviiri ei tohi kasutada raseduse ajal ja seda ei soovitata naistele, kes võivad rasestuda ja ei kasuta tõhusat rasestumisvastast vahendit. Rasestumisvastaseid vahendeid tuleb kasutada ravi ajal ja vähemalt neli päeva pärast ravi lõppu. Rinnaga toitmine tuleb ravi ajaks ja neljaks päevaks pärast ravi katkestada. Need soovitused anti, kuna loomkatsed näitasid, et molnupiraviiri suur annus mõjutab loote kasvu ja arengut.

Molnupiraviir on ettevõtete Merck Sharp & Dohme ja Ridgeback Biotherapeutics koostöös arendatud suukaudne viirusevastane ravim.

Paxlovid

Paxlovid on samuti suu kaudu manustatav viirusevastane ravim, mis vähendab SARS-CoV-2 (COVID-19 põhjustava viiruse) võimet paljuneda inimese organismis. Ravimi toimeaine PF-07321332 takistab viiruse paljunemiseks vajaliku ensüümi toimet. Peale selle sisaldab Paxlovid väikeses annuses ritonaviiri (proteaasi inhibiitorit), mis aeglustab PF-07321332 lagundamist, võimaldades sellel kauem organismis püsida ja viiruse vastu toimida. Eeldatakse, et ravim peaks vähendama COVID-19 patsientide haiglaravi vajadust.

Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee (CHMP) hindab ühe uuringu andmeid, milles võrreldi Paxlovidi tõhusust toimeaineta ravimi ehk platseeboga, kerge kuni mõõduka COVID-19 haigusega patsientidel, kes ei olnud haiglaravil ning kellel oli suur risk raske haiguse tekkeks. Esialgsete andmete põhjal vähendas Paxlovid võrreldes platseeboga haiglasse sattumise või surma riski, kui ravi alustati 3–5 päeva jooksul pärast sümptomite teket.

Paxlovid on Pfizeri väljatöötatud suukaudne COVID-19 ravim.

Kummalgi ravimil ei ole veel Euroopa Liidus müügiluba.