• English
  • Eesti
UudisedUudised

COVID-19 ja vaktsiinid – müokardiidi ja perikardiidi juhtude hindamine

11.06.2021
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) hindab müokardiidi (südamelihase põletik) ja perikardiidi (südamepauna põletik) juhte, mis on tekkinud väikesel arvul inimestest COVID-19 vaktsineerimise järgselt.

PRAC alustas hindamist aprillis pärast Israelis ilmnenud müokardiidi juhte Comirnaty vaktsiiniga vaktsineerimise järgselt. Enamus juhtudest olid kerged ja paranesid mõne päevaga. Teadaolevad juhud olid peamiselt alla 30-aastastel meestel, kellel sümptomid tekkisid mõne päeva jooksul pärast vaktsiini teist doosi.

Müokardiidi ja perikardiidi juhtudest on COVID-19 vaktsiinidega immuniseerimise järgselt teada antud ka Euroopa Liidus: mai lõpu seisuga on Euroopa kõrvaltoimete andmebaasis 122 Comirnaty, 16 COVID-19 Vaccine Moderna, 38 Vaxzevria ja 0 COVID-19 Vaccine Jansseni järgselt tekkinud müokardiidi teatist ning 126 Comirnaty, 18 COVID-19 Vaccine Moderna, 47 Vaxzevria ja 1 COVID-19 Vaccine Jansseni järgselt tekkinud perikardiidi teatist. Euroopa Majandusühenduse(EMÜ) riikides on tehtud umbes 160 miljonit Comirnaty, 19 miljonit Modrna, 40 miljonit Vaxzevria ja 2 miljonit Jansseni doosi.

PRAC jätkab analüüsi vaktsiini ja  müokardiidi/perikardiidi vahelise on põhjusliku seose hindamiseks. PRAC on müügiloa hoidjatelt küsinud täiendavaid andmeid.

Müokardiit ja perikardiit on südame põletikulised haigusseisundid, mis võivad tekkida infektsiooni järgselt või immuunhaiguste tõttu. Erinevate allikate andmetel on müokardiidi ja perikardiidi esinemissagedus EMÜ riikides 1 kuni 10 juhuni 100 000 inimese kohta aastas. Müokardiidi ja perikardiidi sümptomiteks võivad olla hingamisraskus, südamepekslemine, ebaregulaarne südamerütm ja valu rindkeres. Seisundid paranevad tavaliselt iseenesest või raviga.

Tervishoiutöötajatel palutakse teada anda kõigist võimalikest müokardiidi ja perikardiidi juhtudest ning teistest kõrvaltoimetest, mis tekivad pärast vaktsineerimist. Hingamisraskuse, südamepekslemise, ebaregulaarse südamerütmi ja rindkere valu korral peaksid vaktsineeritud konsulteerima oma arstiga.

Euroopa Ravimiamet teeb koostööd teiste ravimiametitega, sh Israeli ravimiametiga. Uute andmete lisandumisel täiendatakse soovitusi.