• English
  • Eesti
UudisedUudised

Comirnaty ja Spikevax: võimalik seos väga harva esinevate müokardiidi ja perikardiidi juhtudega

09.07.2021
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee (PRAC) leidis, et Comirnaty (Pfizer/Biontech) ja Spikevax (Moderna) vaktsiinidega vaktsineerimise järgselt võivad väga harva tekkida müokardiit ja perikardiit.

Komitee soovitab seetõttu lisada müokardiidi ja perikardiidi kõrvaltoimetena nende vaktsiinide infolehtedesse ning hoiatada tervishoiutöötajaid ja vaktsineeritavaid. Müokardiit ja perikardiit on südame põletikulised seisundid, mille sümptomitena võivad mh esineda õhupuudustunne, südamepekslemine/ebaregulaarne südamerütm, valu rindkeres.

PRAC hindas 145 müokardiidi juhtu Comirnaty ja 19 juhtu Spikevaxi kasutamisel ning 138 perikardiidi juhtu Comirnaty ja 19 juhtu Spikevaxi kasutamisel, millest on teada antud Euroopa Majanduspiirkonna riikidest. 31. mai 2021 seisuga on Euroopa Majanduspiirkonna riikides tehtud umbes 177 miljonit annust Comirnaty ja 20 miljonit annust Spikevax vaktsiini. Lisaks hindas PRAC mujalt maailmast teatatud juhte.

PRACi hinnangul tekkisid müokardiit ja perikardiit valdavalt 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist, sagedamini pärast teist annust ja noorematel meestel. Viis inimest Euroopa Majanduspiirkonna riikides suri – nad olid kas eakad või kaasuvate haigustega. Praeguste andmete põhjal võib oletada, et müokardiidi ja perikardiidi kulg vaktsineerimise järgselt on sarnane nende seisundite tavapärasele kulule ning paranemine toimub tavaliselt puhkuse või raviga.

Tervishoiutöötajad peaksid olema valvsad müokardiidi ja perikardiidi sümptomite suhtes. Vaktsineeritutele tuleks öelda, et müokardiidi või perikardiidi sümtpomite (õhupuudustunne, südamepekslemine, ebaregulaarne südamerütm, valu rindkeres) tekkel tuleb kohe pöörduda arsti poole. Vaktsineerimisjärgse mükardiidi ja perikardiidi ravi ei erine tavapärasest.

Praegu ei saa seostada müokardiiti või perikardiiti kahe teise vaktsiini – Vaxzevria (AstraZeneca AB) või Jansseni COVID-19 vaktsiiniga. Nende vaktsiinide müügiloa hoidjatelt küsiti täiendavaid andmeid, et seose puudumist täiendavalt kinnitada.

COVID-19 vaktsiinide kasu on endiselt suurem kui võimalikud riskid võttes arvesse COVID-19 haigust ning selle tüsistusi ja vaktsiinide toimet tõsise haiguse ja COVID-19 surmade ärahoidmisel.

Teave vaktsineeritavale

Comirnaty (Pfizer/BionTech) ja Spikevax (Moderna) vaktsiinidega vaktsineerimise järgselt on väga harva tekkinud müokardiit ja perikardiit (südame põletikulised seisundid). Nende seisundite tekkerisk on väga väike, kuid siiski tuleks vaktsineeritul olla sümptomite suhtes valvas, et saada kiiret ravi, mis aitab paraneda ja vältida tüsistusi.

Kohene arstiabi on vajalik kui pärast vaktsineerimist tekivad:

  • Õhupuudustunne
  • Südamepekslemine või ebaregulaarne südamerütm
  • Valu rindkeres

​Teave tervishoiutöötajale

Comirnaty ja Spikevaxiga vaktsineerimise järgselt võivad tekkida müokardiit ja perikardiit. Selgitage vaktsineeritavatele, millised on müokardiidi ja perikardiidi sümtpomid (äge ja püsiv valu rindkeres, õhupuudustunne, südamepekslemine) ning et nende tekkel on vajalik kohene arstiabi. Peagi uuendatakse nende vaktsiinide ravimiteavet ja tervishoiutöötajatele saadetakse ohutusalane teabekiri.

Rohkem leiab infot Euroopa Ravimiameti kodulehelt siit.