• English
  • Eesti
UudisedUudised

Comirnaty ja Spikevax: müokardiidi ja perikardiidi riski täpsustus

03.12.2021
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee (PRAC) hindas mRNA vaktsiinidega (Comirnaty ja Spikevax) seostatava müokardiidi ja perikardiidi riske kahe Euroopa epidemioloogilise uuringu andmete põhjal. Üks uuring põhines Prantsusmaa riikliku tervisesüsteemi (Epi-phare) ja teine Põhjamaade registri andmetel.

Nende uuringute tulemused kinnitavad müokardiidi ja perikardiidi väga madalat riski. Andmetest selgus, et müokardiidi tekkerisk pärast vaktsineerimist on kõrgem noortel meestel (vanus alla 30). Müokardiit ning perikardiit on nende vaktsiinide ravimiinfos juba mainitud kui teadmata sagedusega kõrvaltoimed ning PRAC soovitab ravimiteavet nende uute andmete valguses täpsustada, et nende esinemissagedus on väga harv ehk kuni 1 juht 10 000 vaktsiiniannuse kohta.

Müokardiit ja perikardiit võivad tekkida mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Teadaolevad juhud tekkisid enamuses kuni 14 päeva jooksul ning sagedamini pärast 2. vaktsiiniannust. 

Prantsuse ja Põhjamaade uuringute põhjal on teada müokardiidi lisajuhtude arv vaktsineeritud noortel meestel võrreldes mittevaktsineeritud noorte meestega:

  • Comirnaty vaktsiiniga seoses näitas Prantsuse uuring, et 7-päevase vaktsineerimisjärgse perioodi jooksul pärast 2. vaktsiiniannust lisandub umbes 0,26 müokardiidi lisajuhtu 10 000 12...29-aastase mehe kohta võrreldes mittevaktsineeritutega. Põhjamaade uuringus näidati, et 28-päeva jooksul pärast 2. vaktsiiniannust lisandus 0,57 müokardiidi lisajuhtu 10 000 16...24-aastate mehe kohta võrreldes mittevaktsineeritutega.
     
  • Spikevax vaktsiiniga seoses näitas Prantsuse uuring, et 7-päevase vaktsineerimisjärgse perioodi jooksul pärast 2. vaktsiiniannust lisandub umbes 1,3 müokardiidi lisajuhtu 10 000 12...29-aastase mehe kohta võrreldes mittevaktsineeritutega. Põhjamaade uuringus näidati, et 28-päeva jooksul pärast 2. vaktsiiniannust lisandus 1,9 müokardiidi lisajuhtu 10 000 16...24-aastate mehe kohta võrreldes mittevaktsineeritutega.

Müokardiit ja perikardiit on südame põletikulised seisundid, mille sümptomitena võivad mh esineda õhupuudustunne, südamepekslemine/ebaregulaarne südamerütm, valu rindkeres. Praeguste andmete põhjal on müokardiidi ja perikardiidi kulg vaktsineerimise järgselt sarnane nende seisundite tavapärasele kulule ning paranemine toimub tavaliselt puhkuse või raviga.

COVID-19 vaktsiinide kasu on endiselt suurem kui võimalikud riskid võttes arvesse COVID-19 haigust ning selle tüsistusi ja vaktsiinide toimet tõsise haiguse ja COVID-19 surmade ärahoidmisel.

Täiendav infot Euroopa Ravimiameti lehel