• English
  • Eesti

CMDh

14.05.2017
Printer-friendly version

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste koordineerimisrühma (Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures, human – CMDh) eesmärgiks on detsentraalsete (DC) ja vastastikuse tunnustamise (MR) müügiloaprotseduuride koordineerimine, erimeelsuste lahendamine konsensuse teel, ravimite riski-kasu suhte hindamisest tulenevate tegevuste õigeaegne ja ühetaoline rakendamine, taotluste esitamise ja hindamisega seotud juhendite väljatöötamine.

Eesti EL Nõukogu eesistumise raames peetaval koosolekul on rohkem aega pöörata tähelepanu näiteks erinevate juhendite väljatöötamise ja rakendamisega seotud teemadele, samuti koostööd teiste töörühmadega ning parimad praktikad, et ravimite müügilubade andmise protseduur oleks taotlejale lihtne ja läbipaistev ning et ravimid jõuaksid kiiremini turule.

Töörühma kohtumine toimub 21.-22. novembril Tartus koos IT juhtide töörühmaga.