• English
  • Eesti

CAT

14.05.2017
Printer-friendly version

Uudsete Ravimeetodite Komitee (Committee for advanced therapies, CAT) hindab uudsete ravimite kvaliteeti, ohutust ja efektiivsust ning jälgib valdkonnas toimuvaid arenguid. Uudsed ravimid koosnevad või sisaldavad geene ja rakke või kudesid, jagunedes geeniteraapia ravimiteks, somaatilise rakuteraapia ravimiteks, koetehnoloogilisteks toodeteks ning kombineeritud uudseteks ravimiteks.

Komitee koosolekute toimumiskohaks on Euroopa Ravimiamet (European Medicines Agency, EMA); koosolekutest võtavad osa kõikide liikmesriikide erialaeksperdid.

Komitee peamine vastusala on Euroopa Ravimiametile esitatud uudse ravimi müügiloa taotluse esmase hinnangu koostamine, mille põhjal annab Inimravimite Komitee (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) lõpliku hinnangu sellele müügiloa andmise, muutmise, peatamise või tühistamise kohta. Samuti koostab Uudsete Ravimeetodite Komitee eksperthinnanguid Euroopa Ravimiameti peadirektori või Euroopa Komisjoni taotluse alusel mistahes uudseid ravimeid puudutavates teaduslikes küsimustes.

Uudsete Ravimeetodite Komitee liikmed valitakse tähtajaliselt kolmeks aastaks (tagasivalimise õigusega).

Uudsete Ravimeetodite Komitee kohtumine toimub 15.-17. novembril 2017. a.