Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ilmunud artiklid

Siin on leitavad meie pikemad artiklid teadusajakirjades ning Rohuteadlases, Eesti Arstis ja üleriigilises meedias.

Eesti Arstis ilmunud artiklid

2023
102 (5)

Geenmuundatud rakke sisaldavad rätseparavimid kui uudne alternatiiv kasvajaravis
2022; 101(5) Hormonaalsete kontratseptiivide kasutamise suundumused Eestis aastatel 2005–2019 ning arteriaalse ja venoosse trombemboolia risk: rahvastikupõhine uuring
2021; 100(8) Maksaensüümide aktiivsuse jälgimine agomelatiini kasutamisel: praktika muutumist võrdlev uuring ja haigusjuhu kirjeldus
2020; 99(10) Ambulatoorne antibiootikumide kasutus Eestis
2020; 99(10) Opiodidide väljakirjutamise suundumused Eestis 2011 – 2017
2020; 99(8) Bensodiasepiinide ja Z-ravimite ambulatoorne kasutamine Eestis
2020; 99(1) Digoksiin – kas vanima südameravimi kasutamisel järgitakse ettenähtud soovitusi?
2019; 98(3) Talidomiid ja selle analoogid – näide tänapäevasest riskijuhtimisest ravimiohutuses
2018; 97(10) Trimetasidiini kasutamise muutus pärast kasutamispiirangute rakendamist
2018; 97(7) Ravivead ravimitega
2018; 97(4) Flupirtiini kasutamisele kehtestatud piirangute järgimine
2018; 97(2) Sakubitriili ja valsartaani kombinatsioon südamepuudulikkuse ravis Eestis
2017; 96(10) Tervishoid ja keskkond: ravimijäägid
2017; 96(9) Valproehappe kasutamine fertiilses eas naistel
2017; 96(6) Kannabinoidiküsimus teaduspõhises kliinilises meditsiinis
2017; 96(4) 2016. aastal Euroopa Liidus müügiloa saanud uued ravimid
2016; 95(10) Agomelatiinraviga seotud riskivähendamise meetmed praktikas
2016; 95(10) Ravimitega seotud riskide vähendamise meetmed
2016; 95 (8) Hulgimüeloomi ravi
2016; 95 (6) Immuunteraapia onkoloogias
2016; 95 (5) Raviminimede entroopia
2016; 95 (3) Febriilne neutropeenia – keemiaravi sage ja
potentsiaalselt eluohtlik kõrvaltoime

Rohuteadlases ilmunud artiklid

Artikleid aastast 2015 ja vanemad küsi [email protected] kaudu.

Viimati uuendatud: 20.09.2023