Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töörühmad ja komisjonid

Ravimiameti esindajad olulisemates rahvusvahelistes kogudes ja teaduslikes komiteedes.

Töörühmad

Ravimiameti esindajad olulisemates rahvusvahelistes kogudes ja teaduslikes komiteedes.

Töörühm Liige
European Commission, Council
Pharmaceutical Committee (Human) Katrin Kiisk, Heleni Mäe
Pharmaceutical Committee (Vet) Heleni Mäe, Aet Viispert
Standing Committee (Human) Aet Viispert, Heleni Mäe
Standing Committee (Vet) Aet Viispert, Heleni Mäe
European Commission Group of Experts on Drug Precursors Olga Kamp
Council WG RA teenistujad ekspertidena

Meetings of the Competent Authorities

1. organid - Sotsiaalministeerium,
2. rakud ja koed - Siim Suutre,
3. veri ja verekomponendid - Triin Suvi
CTEG (Clinical Trials Expert Group) Keiu Heinla, Katrin Kaarna
EMA/CXMP
EMA Management Board Katrin Kiisk, Alar Irs
Formal (Scientific) Committees
Committee for Human Medicinal Products (CHMP) Alar Irs, Edward Laane
Committee for Veterinary Medicinal Products (CVMP) Toomas Tiirats
Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) Vallo Tillmann
Paediatric Committee (PDCO) Jana Lass, Liisa Saare
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Maia Uusküla
Committee of Advanced Therapies (CAT) Toivo Maimets, Pille Säälik

Joint CHMP/CVMP Quality Working Party (QWP) Laivi Saaremäel, Aet Viispert
GCP Inspectors Working Group Katrin Tagel
GMDP Inspectors Working Group Kairi Kasemets, Taavo Tähtjärv, Kaja Jantson
PhV Inspectors Working Group Olga Kamp, Maia Uusküla
Pharmacovigilance Working Party (PhVWP-V) Vivika Peets
EMA/CXMP based Committee Working Parties and other sub-groups:
Committee for Human Medicinal Products (CHMP) Alar Irs
Safety Working Party (SWP) Anti Kalda
Cardiovascular Working Party Alar Irs
Biologics Working Party (BWP) Helerin Eiche, Reet Rumvolt
European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) Marju Sammul
Project on Collection of Antimicrobials Sales and Use data (ASU) Marju Sammul
Heads of Medicines Agencies (HMA)
Heads of Medicines Agencies (HMA) Katrin Kiisk
Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures- Human (CMD-h) Heili Tikk
Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures- Veterinary (CMD-v) Maie Palmeos
Clinical Trials Coordination Group (CTCG) Keiu Heinla, Juta Kraav
Clinical Trials Coordination and Advisory Group (CTAG) Keiu Heinla
HMA working groups (joint)
Working Group of Quality Managers (WGQM) Katrin Lambing
EMACOLEX Heleni Mäe
Working Group of Enforcement Officers (WGEO) Külli Laur, Olga Kamp
MUUD
The Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PICs) Kairi Kasemets, Taavo Tähtjärv
European Council – European Pharmacopoeia meetings Signe Leito, Eveli Holst
European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH) Aune Ahman
Committee of Experts on quality and safety standards in pharmaceutical practices and pharmaceutical care (EDQM) Katrin Kõiv
Commission on Narcotic Drugs (CND) Olga Kamp
Official Medicines Control Laboratories (OMCL) Network Aune Ahman
ESAC-Net (European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network) Janne Sepp
GLASS-AMR (Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System, Antimicrobial Consumption) Janne Sepp

Komisjonid

Ravimite müügilubade komisjon on sotsiaalministri moodustatud ravimite müügilubade alastes küsimustes Ravimiameti peadirektorile nõuandev komisjon.

Komisjoni kuuluvad:

Esimees:
Anti Kalda
TÜ Farmakoloogia instituudi Farmakoloogia ja toksikoloogia õppetooli vanemteadur
Aseesimees:
Karin Kogermann
Tartu Ülikooli farmaatsiainstituut
Liikmed:
Jaan Eha
Tartu Ülikooli Kliinikumi Südamekliinik
Ain Kaare Tartu Ülikooli Kliinikumi Hematoloogia-onkoloogia kliinik
Heidi-Ingrid Maaroos Tartu Ülikool
Pille Taba Tartu Ülikooli Kliinikumi Närvikliinik
Vallo Tillmann Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik
Keiu Heinla Ravimiamet

Veterinaarravimite müügilubade komisjon on sotsiaalministri moodustatud veterinaarravimite müügilubade alastes küsimustes Ravimiameti peadirektorile nõuandev komisjon.

Komisjoni kuuluvad:

Esimees:
Birgit Aasmäe
EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor
Aseesimees:
Toomas Tiirats
EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor, veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli lektor
Piret Kalmus EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent
Arvo Viltrop EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli juht, professor
Maarja Helene Prommik Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinik, õpetav loomaarst

Farmaatsiaterminoloogia ekspertkomisjon on Ravimiameti peadirektori moodustatud farmaatsiaterminoloogia alastes küsimustes nõuandev komisjon. Komisjon töö eesmärk on Euroopa Liidus kehtivatest nõuetest lähtuva eestikeelse ühtse farmaatsiaterminoloogia korrastamine, ajakohastamine ja loomine ravimialaste ja teiste õigusaktide täitmiseks.

Komisjoni kuuluvad:

Toivo Hinrikus Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudi emeriitdotsent
Ain Raal Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudi farmakognoosia professor
Daisy Volmer Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudi sotsiaalfarmaatsia kaasprofessor
Karin Kogermann Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudi füüsikalise farmaatsia kaasprofessor
Andres Soosaar Tartu Ülikooli Bio- ja siirdemeditsiini instituudi külalisdotsent
Signe Leito Ravimiameti labori juhtivspetsialist
Triin Teppor Ravimiameti müügilubade osakonna kliinilise hindamise büroo spetsialist
Mailis Eelmäe

Ravimiameti ravimiohutuse osakonna ohutusjärelevalvebüroo spetsialist

Viimati uuendatud: 02.02.2024