• English
  • Eesti

Aruandlus ja dokumentide säilitamine

26.04.2013
Printer-friendly version

Dokumentide säilitamine

Ravimite kaugmüügiga seotud dokumente tuleb säilitada muudest dokumentidest eraldi (vt sotsiaalministri määrus nr 24 § 20).

Ravimite kaugmüügi keskkonnas peavad säilima logid tehtavatest toimingutest, sealhulgas tehnilise toe poolt tehtavatest toimingutest. Logidest peab olema tuvastatav ka nõustaja isik. Logisid tuleb säilitada vähemalt üks aasta.

Tellimust ja nõustamise sisu tuleb säilitada vähemalt üks aasta.


Aruandlus

Üldapteegi aruandesse lisanduvad lahtrid, milles tuleb eraldi välja tuua andmed ravimite kaugmüügi kohta. Kuna ravimite kaugmüügi peamine eesmärk on parandada ravimite kättesaadavust maapiirkonnas, siis tuleb aruandes eristada ravimite müüki maakondade ning nende haldusüksuste lõikes, et edaspidi oleks võimalik hinnata meetme mõju. Kaugmüügi aruande näidist on võimalik vaadata siit.

Üldapteegi aruanne tuleb esitada Ravimiametile elektrooniliselt apteegi juhataja poolt allkirjastatuna Ravimiameti veebikeskkonna Kliendiportaal kaudu.


Lisateave: 737 4140, info@ravimiamet.ee