• English
  • Eesti

Apteegistatistika

12.06.2020
Printer-friendly version

Ravimiameti koostatud apteegistatistika põhineb üld-, haigla- ja veterinaarapteekide kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Nimetatud aruanded kajastavad vaid üldist apteegi käivet ega sisalda informatsiooni iga ravimi kohta eraldi.

Apteekide arv

01.01.2020 seisuga oli Eestis 525 tegevusluba omavat apteeki, mis jagunesid järgmiselt:

 PõhiapteekeHaruapteeke
Üldapteegid352146
Haiglaapteegid231
Veterinaarapteegid30

Tegutsevate apteekide arv võib pidevalt muutuda seoses uute apteekide avamisega või olemasolevate apteekide sulgemisega. Osa apteeke võib seoses remondiga olla ka ajutiselt suletud. Viimasel viiel aastal on apteekide koguarv püsinud suhteliselt stabiilsena, ainsana on muutuv olnud üldapteekide arv, jäädes veidi alla 500, haiglaapteeke on 24 ja veterinaarapteeke neli.

Lisainformatsiooni tegevusluba omavate apteekide ja nende struktuuriüksuste kohta sisaldab Ravimiameti kodulehel asuv  Tegevuslubade register.

Apteekide arvu muutusi viimastel aastatel kajastab järgmine tabel:

 20162017201820192020
Üldapteegid493490495494498
Haiglaapteegid2424242424
Veterinaarapteegid44443

*Tegevusluba omavate apteekide arv koos struktuuriüksustega aasta alguse seisuga

Üldapteekide arv linnades ja maapiirkondades aastatel 2015-2020

Apteegistatistika ÜLEVAATED

Apteekide poolt esitatud kvartaalsete aruannete põhjal on valminud apteekide erialast tegevust kirjeldav ülevaade.

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2019

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2018

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2017

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2016

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2015

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2014

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2013

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2012

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2011

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2010

ÜLDAPTEEGID

Üldapteekide käive koosneb ravimite ja muude kaupade käibest, moodustades 2019. aastal vastavalt 72% (298 miljonit eurot) ja 28% (115 miljonit eurot) üldapteekide kogukäibest. Üldapteekide käive on stabiilselt tõusnud alates 2011. aastast, kõige enam 2016. aastal (aastane kasv 11%). 2019. aastal suurenes üldapteekide kogukäive võrreldes eelneva aastaga 5,6%, ulatudes 413 miljoni euroni.

Üldapteekide ravimite käibe võib suures osas jaotada retseptiravimite ja käsimüügiravimite käibeks, moodustades vastavalt 79% ja 21% ravimite käibest. Veterinaarravimite osakaal on üldapteekides väga väike, vaid 0,3% ravimite käibest.

Kõige enam väljastatakse üldapteekidest inimestel kasutamiseks mõeldud ravimeid retseptide alusel. Retseptiravimite käive oli 2019. aastal 235 miljonit eurot, mis on 4,7% suurem kui aastal 2018. Retseptiravimite käibe võib omakorda jaotada soodustusega retseptide alusel ja soodustuseta retseptide alusel väljastatud ravimite käibeks, ulatudes 2019. aastal vastavalt 213 miljoni euroni ja 22 miljoni euroni.

Käsimüügiravimite käive oli 2019. aastal 62 miljonit eurot, mis on 3,5% suurem kui aastal 2018.

Muude kaupade hulka kuuluvad apteekides müüdavad hügieenitarbed, meditsiiniseadmed, põetusvahendid, toidulisandid, loodustooted jm. Iga aastaga on suurenenud muude kaupade käive, 2019. aastal 8,5%, ulatudes 115 miljoni euroni.


Joonis 1. Üldapteekide kogukäive aastatel 2015–2019

Viimastel aastatel on soodusravimid moodustanud üle 90% retseptiravimite käibest. Soodustusega retseptiravimite käive suurenes 2019. aastal võrreldes eelneva aastaga 3,6%, sealjuures haigekassa poolt kompenseeritav osa suurenes 4,1% ja patsientide poolt tasutud osa suurenes 2,1%. Soodusravimite maksumusest tasus patsient 2019. aastal keskmiselt 27% ja haigekassa keskmiselt 73%.


Joonis 2. Soodustusega retseptiravimite käive üldapteekides aastatel 2015–2019

HAIGLAAPTEEGID

2019. aastal oli haiglaapteekide kogukäive 116 miljonit eurot, mis on 5,1% suurem kui 2018. aastal. Haiglaapteekide kogukäive koosneb samuti ravimite ja muude kaupade käibest. Viimastel aastatel on haiglaapteekide kogukäive suurenenud peamiselt ravimite käibe osas. Võrreldes eelneva aastaga suurenes ravimite käive 2019. aastal 5,6%, moodustades 74% (86 miljonit eurot) haiglaapteekide kogukäibest. Muude kaupade käive suurenes võrreldes eelneva aastaga 3,7%, ulatudes 30 miljoni euroni.


Joonis 3. Haiglaapteekide kogukäive aastatel 2015–2019

VETERINAARAPTEEGID

Veterinaarapteekide kogukäive suurenes aastatel 2014–2017 keskmiselt 1-3% aastas, 2018. aastal aga tunduvalt enam – 12,9% ning vähenes järsult 2019. aastal, mil kogukäive jäi eelnevast viiest aastast madalamale tasemele. Võrreldes eelneva aastaga suurenes 2019. aastal  retseptiravimite käive 6,6%, ulatudes 399 tuhande euroni. Käsimüügiravimite käive vähenes 33% (55 tuhat eurot) ja muude kaupade käive vähenes 34% (275 tuhat eurot).

Muude kaupade osakaal veterinaarapteekide kogukäibest on kahel viimasel aastal olnud  erandlikult ravimite osakaalust väiksem: 2019. aastal moodustasid ravimid 62% ja muud kaubad 38% veterinaarapteekide kogukäibest. Hulgimüüjad väljastavad enamiku veterinaarravimitest otse tegutsevale veterinaararstile või põllumajandusettevõtteid esindavale veterinaararstile, ravimite müük hulgimüüjatelt veterinaarapteekidele moodustas 2019. aastal 6% veterinaarravimite turumahust.


Joonis 4. Veterinaarapteekide kogukäive aastatel 2015–2019