• English
  • Eesti
UudisedUudised

Alates 3. maist 2017 lihtsustub müügiloata ravimite kasutamise taotlemine

03.05.2017
Printer-friendly version

Hetkel tuleb arstil müügiloata ravimite kasutamiseks koostada nii müügiloata ravimi taotlus Ravimiametile kui ka välja kirjutada retsept. Patsient peab pabertaotlusega pöörduma apteeki, et apteek lisaks taotlusele oma kontaktandmed ja edastaks taotluse Ravimiametile.

Alates 3. maist saab digiretseptist automaatselt taotlus, kui arst lisab retsepti tavapärastele andmetele müügiloata ravimi kasutamise põhjenduse ning see liigub automaatselt retseptikeskusest Ravimiametisse. Ravimiametile laekunud taotluse staatus (positiivne/negatiivne/otsuse ootel) on nähtav arstile ja apteekrile retseptikeskuses ning patsiendile portaalides eesti.ee ja digilugu.ee, täiendavalt teavitab Ravimiamet otsusest arsti e-kirjaga. Positiivse otsuse saanud retsepti alusel saavad ravimi müüa kõik Eesti apteegid.

Müügiloata ravimite taotlemine patsiendile saab olema järgmine:

  • arst koostab digiretsepti müügiloata ravimile, lisab põhjenduse müügiloata ravimi kasutamise kohta ning retseptikeskus edastab selle Ravimiametile;
  • Ravimiamet teeb otsuse müügiloata ravimi kasutamise lubamiseks/mittelubamiseks enamikel juhtudest kuni 14 päevaga, maksimaalselt võib kuluda 30 päeva;  
  • Ravimiamet teavitab otsusest taotluse teinud arsti e-kirjaga, kes edastab info patsiendile kokkulepitud viisil;
  • patsient saab minna endale sobivasse apteeki ja paluda apteegil tellida positiivse otsuse saanud retsepti alusel müügiloata ravim;
  • apteek broneerib retsepti, tellib ravimi hulgimüügiettevõttest, teavitab patsienti ravimi saabumisest ning müüb retsepti alusel ravimi patsiendile.

Muudatus lihtsustab müügiloata ravimite kasutamisega seotud asjaajamist.

Muudatust reguleerivad

 

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või tel 737 4140.