• English
  • Eesti
UudisedUudised

Alates 04.04 muudatus ravimite hulgimüügi tingimustes ja korras

06.04.2020
Printer-friendly version

04.04.2020 jõustub sotsiaalministri 17.02.2005 määruse nr 27 „Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord“ muudatus (RT I, 01.04.2020, 2).

Hulgimüüjatele lisatakse eriolukorra ajaks täiendavaid kohustusi. Hulgimüüjad, kelle osakaal ravimiturul oli Ravimiameti viimati avaldatud statistika andmetel vähemalt 10% humaanravimite turumahust ja kellel on tööpäeva lõpus laovaru, peavad esitama Ravimiametile igal tööpäeval aruandeperioodi lõpu seisuga andmed laos oleva ravimpreparaadi nimetuse, pakendikoodi ning pakendite arvu. Ravimiamet koostab esitatud andmete põhjal koondaruande järgmise tööpäeva jooksul.