• English
  • Eesti
UudisedUudised

Aastatel 2011 – 2015 on veterinaarseks otstarbeks kasutatavate antibiootikumide müük Euroopas vähenenud 13%

17.10.2017
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiamet (EMA) avalikustas 16. oktoobril seitsmenda ESVAC raporti, kus detailsemalt kirjeldatakse 2015. aasta veterinaarseks otstarbeks kasutatavate antibiootikumide müügiandmeid võrrelduna eelneva viie aastaga. Nimetatud kokkuvõte sisaldab 30 Euroopa riigi andmeid. Aastatel 2011-2015 kahanes veterinaarseks otstarbeks kasutatavate antibiootikumide kogumüük enamikes Euroopa riikides, samas riigiti on trendid erinevad.

Nimetatud andmed on kogutud Euroopa veterinaarseks kasutamiseks mõeldud antibakteriaalsete ainete seire (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, ESVAC) projekti osana EMA koordineerimisel koostöös Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikidega.

ESVAC projekt käivitati 2010. aasta aprillis EMA poolt vastavalt Euroopa Komisjoni soovile luua ühtne viis Euroopa Liidu liikmesriikides loomadel kasutatavate antibakteriaalsete ainete kasutusandmete kogumiseks. Projekti käivitumisest alates on andmeid edastavate riikide arv järjest kasvanud: aastate 2005-2009 andmed on kogutud vaid üheksa riigi kohta, 2011. aasta andmed juba 25 riigi kohta ning 2014. aasta andmed 29 riigi kohta. 2015. aastal lisandus esmakordselt ka Kreeka, seega on ülevaates 30 riigi andmed. ESVAC aruanne avaldatakse igal aastal ja seda kasutatakse antibakteriaalsete ainete kasutamise riskide hindamiseks ja juhtimiseks liikmesriikides. Antibiootikumide vastutustundlik kasutamine on olulisim faktor antibiootikumresistentsuse tekkimise ohjamisel.

ESVAC projekti aruanne täismahus ja lisainfo Euroopa Ravimiameti veebilehel.