• English
  • Eesti

31. jaanuari infopäeva materjalid

05.02.2013
Printer-friendly version

Möödunud nädalal korraldas Ravimiamet ravimi müügiloa hoidjatele infopäeva ravimiohutusega seotud seadusemuudatuste tutvustamiseks. Infopäev toimus Tartus ning sellel osales kokku 70 inimest.

Infopäeva ettekanded:

1. MLH-te ja Ravimiameti kohustused seoses direktiivi ülevõtmisega juulis 2012
2. Müügiloa saamise järgne mittesekkuv ohutusuuring
3. Perioodilised ohutusaruanded
4. Ravimite kõrvaltoime teatiste esitamine
5. Ravimiohutus ja muudatused
6. Ravimite reklaamist

Lisainfo info@ravimiamet.ee.