• English
  • Eesti
UudisedUudised

2017. aasta IV kvartali ravimistatistika

15.02.2018
Printer-friendly version

Ravimiameti poolt koostatud  ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate iga kvartal esitatavatel hulgimüügiaruannetel. Humaanravimite statistikas võetakse arvesse humaanravimite hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (riigi- ja teadusasutused  jm); veterinaarravimite statistikas veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele. Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

Humaanravimid

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht suurenes 2017. aasta IV kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,1 %, ulatudes 80,3 miljoni euroni. Viimase viie aasta ravimituru maht IV kvartali lõikes näitab tõusutrendi:

Kõige enam väljastasid hulgimüüjad ravimeid üldapteekidele – 55,4 miljoni euro ulatuses; haiglaapteekidele väljastati ravimeid 24,3 miljoni ning teistele asutustele 0,6 miljoni euro eest.

Suurima osa ravimituru mahust moodustas retseptiravimite käive – 68,2 miljonit eurot, käsimüügi- ning haiglaravimite käibed olid vastavalt 11,6 miljonit ja 0,5 miljonit eurot.

Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (15,8 mlj eurot), infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (12,6 mlj eurot) ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (9,5 mlj eurot).

Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis – mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses.

DPD/1000/ööpäevas alusel kasutati 2017. aasta IV kvartalis kõige enam kardiovaskulaarsüsteemi ravimeid (431 DPD/1000/ööp), seedekulgla ja ainevahetuse ravimeid (179 DPD/1000/ööp) ning närvisüsteemi ravimeid (132 DPD/1000/ööp).

Enimkasutatud toimeained olid:

Toimeaine

DPD/1000/ööpäevas

ramipriil

55,97

atsetüülsalitsüülhape+magneesiumoksiid

44,31

rosuvastatiin

32,58

omeprasool

29,24

amlodipiin

28,70

metoprolool

25,79

ibuprofeen

25,15

nebivolool

22,67

ksülometasoliin

22,28

telmisartaan

21,55

 

Kokku turustati 2017. aasta IV kvartalis Eestis 3700 erinevat ravimipakendit ning 1200 erinevat toimeainet.

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite turumaht suurenes 2017. aasta IV kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18,7%, ulatudes 3,24 miljoni euroni. Veterinaarravimite turumahu nii suure tõusu peamiseks põhjuseks oli immunoloogiliste ainete (QI) käibe hüppeline suurenemine, võrreldes eelneva aasta neljanda kvartaliga 47,7%.

Suurima käibega ravimirühmad olid infektsioonivastased ained, immunoloogilised ained, parasiidivastased ained, seedekulgla ja ainevahetuse ning skeleti-lihassüsteemi ravimid. Viis suurimat ravimirühma moodustasid 2017. aasta IV kvartalis 84% turumahust.

Kõige enam, 85% veterinaarravimitest väljastasid hulgimüüjad otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele, 6,5% veterinaarapteekidele, 6% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused) ning 2,5% üldapteekidele.