• English
  • Eesti
UudisedUudised

2017. aasta II kvartali ravimistatistika

15.08.2017
Printer-friendly version

Ravimiameti poolt koostatud  ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate iga kvartal esitatavatel hulgimüügiaruannetel. Humaanravimite statistikas võetakse arvesse humaanravimite hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (riigi- ja teadusasutused  jm); veterinaarravimite statistikas veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele. Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

Humaanravimid

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht suurenes 2017. aasta II kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2%, ulatudes 74,7 miljoni euroni. Viimase viie aasta ravimituru maht II kvartali lõikes näitab tõusutrendi:

Kõige enam väljastasid hulgimüüjad ravimeid üldapteekidele – 51,8 miljoni euro ulatuses; haiglaapteekidele väljastati ravimeid 22,2 miljoni ning teistele asutustele 0,7 miljoni euro eest.

Suurima osa ravimituru mahust moodustas retseptiravimite käive – 64,4 miljonit eurot, käsimüügi- ning haiglaravimite käibed olid vastavalt 9,8 miljonit ja 0,5 miljonit eurot.

Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (15,5 mlj eurot), infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (11 mlj eurot) ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (8,8 mlj eurot).

Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis – mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses.

DPD/1000/ööpäevas alusel kasutati 2017. aasta II kvartalis kõige enam kardiovaskulaarsüsteemi ravimeid (423 DPD/1000/ööp), seedekulgla ja ainevahetuse ravimeid (167 DPD/1000/ööp) ning närvisüsteemi ravimeid (119 DPD/1000/ööp).

Enimkasutatud toimeained olid:

Toimeaine

DPD/1000/ööpäevas

ramipriil

56,52

atsetüülsalitsüülhape+magneesiumoksiid

41,92

rosuvastatiin

31,38

amlodipiin

27,09

omeprasool

26,96

metoprolool

25,83

ibuprofeen

24,18

nebivolool

21,96

metformiin

20,21

telmisartaan

20,19

 

Kokku turustati 2017. aasta II kvartalis Eestis üle 3600 erineva ravimipakendi ning ligi 1200 erinevat toimeainet.

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite turumaht suurenes 2017. aasta II kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,5%, ulatudes 3,4 miljonit euroni.

Kõige enam, 85% veterinaarravimitest väljastati otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele, 9% üldapteekidele, 5% veterinaarapteekidele ning 1% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused).

Suurima käibega ravimirühmad olid parasiidivastased ained (0,96 miljonit eurot), infektsioonivastased ained (0,78 miljonit eurot) ja immunoloogilised ained (0,72 miljonit eurot). Viimasel kahel aastal on parasiidivastaste ainete käive ületanud teises kvartalis olulisel määral infektsioonivastaste ainete käibe ja katab enam kui veerandi veterinaarravimite turumahust.