• English
  • Eesti
UudisedUudised

2. oktoobril toimus Tartus Scandiatransplanti koosolek

08.10.2018
Printer-friendly version

2. oktoobril toimus Tartus Scandiatransplanti koosolek, kus lisaks liikmesriikide haiglate esindajatele osalesid ka Scanditransplanti liikmesriikide pädevad asutused. Scandiatransplant on kuue riigi (Taani, Soome, Island, Norra, Rootsi ja Eesti) elundisiirdamiskeskusi liitev organisatsioon, mille üheks ülesandeks on ka riikidevaheline elundivahetus. Eesti elundisiirdamiskeskus Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum nimetati Scandiatransplanti assotseerunud liikmeks 10. mail 2017. Eesti pädevate asutustena osalesid koosolekul Ravimiamet ja Haigekassa. Scandiatransplant on avatud koostööle järelevalveasutuste ning pädevata asutustega ning töötab selle nimel, et hõlbustada riikidevahelist elundivahetust ning annab liikmetele soovitusi elundite hankimise ja siirdamise parimate tavade osas.

Ravimiameti juhtimisel toimus päeva teises pooles eraldi Scanditransplanti liikmesriikide pädevate asutuste koosolek, mille käigus arutati liikmesriikide järelevalvepõhimõtete ühtlustamist ning elundidoonorluse ning siirdamisega seoses tekkivaid eetilisi ja seaduslikke probleeme.