• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ülevaade müügiloa hoidjate poolt 2020. aastal tehtud ravimireklaamist

02.06.2021
Printer-friendly version

2020. aasta kohta esitasid ravimi müügiloa hoidjad Ravimiametile 352 ravimireklaami aruannet, millest 197 (ca 56%) olid teavitused aruandes kajastatavate tegevuste puudumisest.

Ravimireklaami aruande esitamata jätmise kohta tegi Ravimiamet ettekirjutuse 9 müügiloa hoidjale.

Müügiloa hoidjate poolt tehtud ravimireklaami maht on 2020. aastal vähenenud. Võib arvata, et seda on mõjutanud COVID-19 nakkuse kontrollimiseks kehtestatud piirangud.

Loe põhjalikku ülevaadet siit: Ülevaade müügiloa hoidjate poolt 2020. aastal tehtud ravimireklaamist