• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ülevaade antibiootikumide kasutamisest veterinaarsel otstarbel aastatel 2006–2016

27.07.2018
Printer-friendly version

Valminud on kokkuvõte antibiootikumide kasutamist Eestis veterinaarsel otstarbel aastatel 2006–2016.

Ravimiameti andmed põhinevad Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate kvartaalselt esitatavatel aruannetel ja kajastab veterinaarravimite müüki veterinaararstidele, üld- ja veterinaarapteekidele ning teistele asutustele.

Aastatel 2006–2014 kasvas veterinaarseks otstarbeks müüdud antibiootikumide kogus 65%, seevastu aastatel 2014–2016 vähenes müüdud kogus 24%, jõudes 2016. aastal taas 2012. aasta tasemeni. 2016. aastal oli Eestis veterinaarseks otstarbeks müüdud antibiootikumide kogus 25% suurem kui aastal 2006.

Järjest olulisem on pöörata suuremat tähelepanu antibiootikumide valikule ja põhjendatud kasutamisele nii humaan- kui veterinaarmeditsiinis. Kindlad antibiootikumide rühmad on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) poolt klassifitseeritud kui humaanmeditsiinis kriitiliselt tähtsad antibiootikumid. Neist osad on kõrgeima prioriteediga kriitiliselt tähtsad antibiootikumid – Critically Important Antibiotics (CIAs), mis kuuluvad ka Euroopa Ravimiameti (EMA) sõltumatu ekspertgrupi AMEG poolt loodud klassifikatsiooni alusel teise kategooria tähtsusega antibiootikumide hulka – kolmanda ja neljanda põlvkonna tsefalosporiinid, fluorokinoloonid ja teised kinoloonid ning polümüksiinid – veterinaarmeditsiinis kasutatavad antibiootikumid, mille kasutamine loomade ravis tõstab oluliselt riski inimeste tervisele. Mitmed Euroopa riigid on väga konkreetselt asunud piirama kriitiliselt tähtsate antibiootikumide kasutamist loomadel.

Ülevaade täismahus ja lisainfo Ravimiameti veebilehel.