• English
  • Eesti

Ülevaatlik tabel veterinaarravimite tarneraskustest

08.03.2018
Printer-friendly version

Vastavalt Ravimiseaduse §64 lõikele 3 peab müügiloa hoidja Ravimiametit teavitama ravimiga varustamise katkemisest. Allpool on loetelu ravimitest, millel on Ravimiameti andmetel hetkel tarneraskus.

Euroopa Ravimiameti veebilehel avaldatud tarneraskuste teated on leitavad siit. Euroopa Ravimiamet avaldab nimekirja tarneraskustest, mille on põhjustanud ravimi kvaliteedi või ohutuse probleem ning mis mõjutavad kättesaadavust mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis.

 Müügiloa hoidjaRavimTarneraskuse lõppemine
10.04.2017Zoetis Belgium S.A.Depo-Medrone V 40 mg/ml süstesuspensioon (metüülprednisoloon)Tarneraskuse kestus ei ole teada
10.01.2018 (uuendatud 08.03.2018)Le Vet. Beheer B.V.Thiafeline vet 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid (tiamasool)Tarneraskus kestab eeldatavasti märtsi lõpuni 2018