• English
  • Eesti
UudisedUudised

Teratogeense või lootetoksilise toime eest hoiatav piktogramm välispakendil

18.05.2018
Printer-friendly version

Balti riikide ravimiametite kohtumisel 10. mail 2018. a lepiti kokku, millist piktogrammi tuleb kasutada ravimi välispakendil koos tekstihoiatusega, et juhtida patsiendi tähelepanu ravimi teratogeensele või lootetoksilisele toimele.

Ravimitel, millele on täiendava riskivähendamise meetmena nõutud välispakendile visuaalse meeldetuletuse lisamine, hoiatamaks patsienti ravimi teratogeense või lootetoksilise toime eest, peavad piktogramm ja kasti sees olev hoiatuse tekst asuma nii, et sellel välispakendi küljel ei oleks muud teksti või märgistust. Hoiatuse tekst peab olema kõigis keeltes, milles on pakendi märgistus.

Piktogramm ja kasti sees olev hoiatuse tekst peavad olema kõrvuti. Raseda naise musta värvi kujutisega piktogramm peab olema punase kolmnurga sees valgel taustal, piktogrammi läbimõõt peab olema vähemalt 1 cm. Piktogrammi mõõtmed tuleb kohandada ravimi välispakendi suurusele, piktogramm ja hoiatus tekstina peavad olema loetavad.

Piktogramm: