• English
  • Eesti

Teade turustamise algusest, tarneraskusest ning müügiloa lõpetamisest

06.05.2014
Printer-friendly version

Müügiloa saamise järgselt peab müügiloa hoidja peab teatama Ravimiametile ravimi turustamise algusest, ravimi tarnehäiretest ning müügiloa lõpetamisest. Teadete edastamiseks soovitame kasutage kliendiportaali, aga need võib saata ka aadressile documentation@ravimiamet.ee

Tarneraskuse või müügiloa lõpetamise korral tuleb teates kindlasti ära märkida põhjus.
Tarneraskuse lõppedes palume sellest samuti teada anda, ka  seda on lihtne teha kliendiportaali kaudu.

Tarneraskuste teated