• English
  • Eesti

Teade ravimite turustamise lõpetamisest

16.03.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Janssen-Cilag International N.V. teatas ravimi Velcade 3,5 mg süstelahuse pulbri (toimeaine bortesomiib) turustamise lõpetamisest Eestis. Jätkuvalt on saadaval teised bortesomiibi sisaldavad süstitavad preparaadid.

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. teatas ravimite Destele 150 mcg/30 mcg ja Destele 150 mcg/20 mcg tablettide (toimeained desogestreel ja etünüülöstradiool) turustamise lõpetamisest. Ravimid on hetkel veel osades apteekides saadaval, samuti on kättesaadavad teised sama toimeainete kombinatsiooni sisaldavad ravimid Novynette ja Regulon.

Müügiloa hoidja McNeil Products Limited annab teada, et lõpetatakse käsimüügiravimite Sudafed Broncho Honey & Lemon 20 mg/ml siirupi ja Sudafed Broncho Menthol 20 mg/ml siirupi (toimeaine guaifenesiin) turustamine Eestis. Hulgimüügitasandil ja apteekides on ravimid veel saadaval, kuid uute partiide sissevedu enam ei toimu. Saadaval on sama toimeainet sisaldav ExPexin siirup.