• English
  • Eesti

Teade ravimite turustamise lõpetamisest

28.03.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Roche Eesti OÜ teatas ravimi Lariam 250 mg tabletid (toimeaine meflokviin) turustamise lõpetamisest. Teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata, kuid kättesaadavaks jääb malaaria profülaktikaks ja raviks kasutatav müügiloa hoidja Glaxo Group Ltd. ravim Malarone 250mg/100 mg tabletid, mis sisaldab toimeainetena atovakvooni ja proguaniili.

Müügiloa hoidja Roche Registration Limited teatas ravimi Mircera 30 mcg/0,3 ml süstelahus süstlis (toimeaine metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin) turustamise lõpetamisest Eestis. Hulgimüügitasandil on ravimi eeldatav laovaru kuni 2017. aasta juuni lõpuni. Turule jäävad Mircera tugevused 50mcg/0,3ml, 75mcg/0,3ml, 100mcg/0,3ml, 120mcg/0,3ml ja 200mcg/0,3ml.

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG teatas ravimi Sildenafil Pfizer 100 mg õhukese polümeerikattega tablettide N4 pakendi suuruse (toimeaine sildenafiil) turustamise lõpetamisest. Müügiloa hoidja kinnitusel jääb turule sama ravimi N12 pakendi suurus.