• English
  • Eesti
UudisedUudised

Täiendati kliiniliste uuringute hea tava juhist

13.06.2017
Printer-friendly version

Kliiniliste uuringute hea tava juhtnööri näol on tegemist ravimite kliiniliste uuringute eetiliste ning kvaliteedialaste põhimõtete kogumiga, mille eesmärgiks on tagada kliiniliste uuringute ühtne standard Euroopa Liidus, Jaapanis, Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Šveitsis, et hõlbustada uuringuandmete vastastikust tunnustamist. Alates 14. juunist hakkab kehtima kliiniliste uuringute hea tava juhiste täiendatud versioon

Juhise kaasajastamine on tingitud tehnoloogia ja riskijuhtimise protsesside arengust. Kui esmaväljaande koostamise ajal dokumenteeriti kliinilisi uuringuid suuresti paberil, siis nüüd võimaldab andmete elektroonilise registreerimise ja edastamise areng kasutada keerukamaid süsteeme.

Juhise täiendused julgustavad kliiniliste uuringute kavandamises, läbiviimises, järelevalves, andmete talletamises ja uuringust aruandmises rakendama paremaid ja tõhusamaid võimalusi, samas jätkuvalt kaitstes uuringus osalejaid ja tagades uuringuandmete usaldusväärsuse ja kvaliteedi.