• English
  • Eesti

Soodusravimite info ettevõtjale

Printer-friendly version

Eesti Haigekassa kompenseerib osa enamiku ambulatoorselt kasutatavate ravimite hinnast. Ravimite kompenseerimise e Eesti Haigekassa ravimite loetellu kandmise üle otsustab sotsiaalminister, kellele annab nõu sotsiaalministeeriumi ravimikomisjon.

Ravimikomisjoni arutelu aluseks on ravimitootja taotlus ning Ravimiameti ja Eesti Haigekassa kirjalikud arvamused selle kohta. Ravimiamet annab arvamuse ravimi meditsiiniliste omaduste kohta võrreldes teiste võimalike raviviisidega, Haigekassa hindab ravimi kasutamise majanduslikke aspekte ning mõju eelarvele. Otsustusprotsessi reguleerib sotsiaalministri määrus.

Täpsemalt saab Eesti Haigekassa ravimite loetelust lugeda Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa veebilehelt.

Ravimiamet on koostanud juhendi, et hõlbustada ravimi Eesti Haigekassa ravimite loetellu kandmise taotluse ettevalmistamist meditsiiniliste aspektide osas. Farmakoökonoomilist osa koostades tuleb lähtuda Balti riikide ühisest juhisest.