• English
 • Eesti
UudisedUudised

Riigikohus tegi lahendid apteekide asukohtade muutmise osas

29.05.2018
Printer-friendly version

Riigikohus tegi täna, 29.05.2018 otsuse, millega andis tõlgenduse ravimiseaduses määratud apteegireformi üleminekusätete osas. Vastupidiselt eelmistele kohtuastmetele jõudis Riigikohus seisukohale, et apteegi omandireformi nõuetele mittevastavad apteegiomanikud (jõustub 2020. a) ei või teatud tingimustel oma apteekide tegutsemiskohti muuta. Tänane otsus võib puudutada kõiki apteegireformi käigus tegevuslube muutvaid ettevõtjaid. 

Ravimiamet lähtus 2014. ja 2015. aastal apteegi tegevusloa muutmise otsuseid tehes ravimiseaduse omandipiirangu muudatuste eesmärgist soodustada apteegiteenuse kättesaadavust alla 4000 elanikuga piirkonnas, võimaldades ka apteegi asukoha vahetust. Ravimiameti senist tõlgendust on toetanud kaks eelmist kohtuastet samas asjas mõlemas vaidluses (kokku 4 korral).

„Ravimiameti ja kõigi ravimiturul tegutsejate jaoks on tänane otsus oluline, sest annab lõpliku tõlgenduse ravimiseaduse rakendussätetele“, kinnitas Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp lisades, et „kuigi apteegireformi lõpliku jõustumiseni on veel aega, ei vasta tänastest apteegiomanikest ligikaudu 70% 2020. aastal jõustuvatele nõuetele ja on algamas väga intensiivne ümberkorralduste periood. Analüüsime põhjalikult täna tulnud otsust ja teeme vajalikud muutused halduspraktikas.“

Taustainfo:

OÜ Tamsalu Uus Apteek kaebus  (haldusasi 3-15-1445 - tegevusluba)

 • 08.06.2014 esitas OÜ Tamsalu Uus Apteek kaebuse Tartu Halduskohtule, et keelata Ravimiametil teha otsust, mille alusel saaks Euroapteek OÜ avada haruapteegi Tamsalus ja taotles esialgset õiguskaitset. Kohus nõustus Ravimiametiga ja ei kohaldanud esialgset õiguskaitset. Ravimiameti otsusega võimaldati kõnealune haruapteek avada ning Euroapteek OÜ avas haruapteegi Tamsalus, mis töötab seal siiani. Alla 4000 elanikuga asulates on haruapteegi loomine lubatud, toona oli Tamsalus 2197 elanikku. Kaebaja pidas seni Tamsalus apteeki ainsa ettevõtjana.
   
 • Halduskohtus jätkus vaidlus Ravimiameti otsuse üle. Tartu Halduskohus nõustus Ravimiametiga ja jättis 29.03.2016 otsusega kaebuse rahuldamata.
   
 • Kaebaja vaidlustas 28.04.2016 halduskohtu otsuse Tartu Ringkonnakohtus. 31.08.2017. a jättis Tartu Ringkonnakohus kaebaja apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Ravimiameti otsus jäi jõusse.
   
 • 25.09.2017 esitas OÜ Tamsalu Uus Apteek kassatsioonkaebuse, mis vaadati läbi 9. aprilli 2018 istungil. Riigikohus tegi otsuse 29. mail 2018.

Türi Apteek OÜ ja Folia Apteek OÜ kaebus (haldusasi 3-15-2937)

 • 23.11.2015 Türi Apteek OÜ ja Folia Apteek OÜ vaidlustasid ravimiameti 13.11.2015 otsuse, mille alusel BENU Apteek Eesti OÜ Jüril tegutsenud üldapteek kolis Türi linna. Tänaseks on apteek sealt ära kolinud, samasse kohta kolis 20.02.2017 teine apteek - samas kohas töötab, kuid teise nime all (kohtuvaidlus kestab). Kaebaja vaidlustas apteegi kolimise lubatavuse ning leidis, et uue asukohas apteegi avamisel tuleb kohaldada apteegi omandipiiranguid. Samuti taotleti esialgse õiguskaitse kohaldamist. Tartu Halduskohus nõustus Ravimiameti otsusega ja jättis rahuldamata esialgse õiguskaitse taotluse, sama tegi ka Tartu Ringkonnakohus. Kaebajad olid seni ainsad apteegiteenuse osutajad Türil.
   
 • Vaidlus jätkus ning 02.06.2016 Tartu Halduskohus nõustus Ravimiametiga ja jättis kaebuse rahuldamata.
   
 • 22.06.2016 esitasid Türi Apteek OÜ ja Folia Apteek OÜ apellatsioonkaebuse. 08.11.2017 jättis Tartu Ringkonnakohus apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Ravimiameti otsus jäi jõusse.
   
 • 08.12.2017 esitasid Türi Apteek OÜ ja Folia Apteek OÜ kassatsioonkaebuse. Riigikohus tegi otsuse 29. mail 2018.