• English
  • Eesti
UudisedUudised

Retseptiravimite vene- ja ingliskeelsed infolehed

22.12.2017
Printer-friendly version

Tervise- ja tööministri määrusega muudeti sotsiaalministri 18.02.2005 määrust nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ ning 20. mai 2016. a määrust nr 36 „Ravimiregistri põhimäärus“.

Muudatused näevad ette, et edaspidi on ravimiregistris kättesaadavad enimkasutatud  retseptiravimite pakendi infolehe vene- ja ingliskeelsed tõlked.

Detsembrist alates lisab Ravimiamet registrisse  ramipriili, amlodipiini, rosuvastatiini, omeprasooli, metoprolooli, telmisartaani, nebivolooli, metformiini, atorvastatiini ja naatriumlevotüroksiini sisaldavate ja Eestis turustatavate ravimite infolehtede tõlked.

Apteegiteenuse osutajale laieneb  kohustus anda patsiendile retseptiravimi ostmisel patsiendi soovi korral kaasa ravimiregistrist kättesaadav pakendi infolehe tõlge vene või inglise keeles.

Ravimiregistri põhimääruse § 9 lõike 5 punktis 72 täiendati müügiloaga ravimite andmevälja, kus kuvatakse  enimkasutatud toimeainega retseptiravimi pakendi infolehe tõlge inglise ja vene keeles.

Muudatused jõustuvad 24.12.2017

Määruste terviktekstid on leitavad „Ravimiregistri põhimäärus“ terviktekst on leitav siit ja määruse „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ terviktekst on leitav  siit.