• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Zovirax, Prezista ja Zomig Rapimelt turustamine lõpetatakse

13.04.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations esindaja teatas ravimi Zovirax 30 mg/g silmasalvi (toimeaine atsikloviir) turustamise lõpetamisest. Teisi sama toimeaine ja ravimvormiga preparaate Eestis ei turustata.

Müügiloa hoidja JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV esindaja teatas ravimi Prezista 400, 600 ja 800 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine darunaviir) turustamise lõpetamisest Eestis. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid ei ole seni turustatud.

Müügiloa hoidja AstraZeneca UK Limited esindaja teatas ravimi Zomig Rapimelt 2,5 mg suus dispergeeruvate tablettide N6 (toimeaine zolmitriptaan) turustamise lõpetamisest Eestis. Sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata, kuid apteekides on saadaval teised samal näidustusel kasutatavad ravimid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma raviarstiga.