• English
  • Eesti

Ravimite Venlafaxin Medochemie XR 150 mg, Stilnox ja Terbinafine Sandoz 250 mg tarneraskused

28.03.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Medochemie Ltd esindaja teatas ravimi Venlafaxin Medochemie XR 150 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate kõvakapslite N28 (toimeaine venlafaksiin) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.

Müügiloa hoidja Sanofi-Aventis Estonia OÜ teatas ravimi Stilnox 10 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine zolpideem) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti aprilli keskpaigani 2018. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.

Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. esindaja teatas ravimi Terbinafine Sandoz 250 mg tablettide N30 (toimeaine terbinafiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti aprilli keskpaigast mai keskpaigani. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.