• English
  • Eesti

Ravimite Stilnox, Metadon DAK ja Co-Codamol tarneraskused

19.01.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Sanofi-Aventis Estonia OÜ teatas ravimi Stilnox 10 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine zolpideem) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti veebruari lõpuni. Apteekides on saadaval sama toimeaine sisaldusega teiste tootjate preparaadid.

Müügiloa hoidja Takeda Pharma AS teatas ravimi Metadon DAK 1 mg/ml suukaudse lahuse (toimeaine metadoon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi keskpaigani. Ravim on hetkel veel saadaval, samuti on saadaval sama toimeainega Metadon Dak 20 mg tabletid.

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Co-Codamol 500 mg/ 8 mg tablettide (toimeained paratsetamool ja kodeiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti mai lõpuni. Teisi sama toimeainete kombinatsiooni ja sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata.