• English
  • Eesti

Ravimite Simvastatin-ratiopharm 10 mg ja Klacid 125 mg/5 ml turustamine lõpetatakse

14.06.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Ratiopharm GmbH esindaja teatas ravimi Simvastatin-ratiopharm 10 mg õhukese polümeerikattega tablettide N30 (toimeaine simvastatiin) turustamise lõpetamisest. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.

Müügiloa hoidja BGP Products SIA esindaja teatas ravimi Klacid 125 mg/5 ml suukaudse suspensiooni graanulite 60 ml (toimeaine klaritromütsiin) turustamise lõpetamisest. Saadaval on Klacid 125 mg/5 ml suukaudse suspensiooni graanulite 100 ml pakend.