• English
  • Eesti

Ravimite Rupafin, Fludarabine Actavis ja Sevredol tarneraskused

28.02.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja J. Uriach y Compania, S.A. esindaja teatas ravimi Rupafin 1 mg/ml suukaudse lahuse (toimeaine rupatadiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti aprilli alguseni 2018. Teisi sama toimeaine ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata.

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Fludarabine Actavis 25 mg/ml süste-/infusioonilahuse kontsentraadi (toimeaine fludarabiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi lõpuni 2018. Sama toimeaine sisaldusega teiste tootjate ravimid on saadaval.

Müügiloa hoidja MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. esindaja teatas ravimi Sevredol 10 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine morfiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi teise pooleni 2018. Ravim on hetkel veel apteekides saadaval, samuti on saadaval Sevredol 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid, mille saab poolitada kaheks võrdseks annuseks.