• English
  • Eesti

Ravimite Octenisept ja Havrix tarneraskused

25.01.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Surgitech AS teatas ravimi Octenisept 1 mg/20 mg/ml 1000 ml nahalahuse (toimeained oktenidiin ja fenoksüetanool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi keskpaigani. Saadaval on Octenisept nahalahuse 50 ml ja 250 ml pakendid.

Müügiloa hoidja GlaxoSmithKline Biologicals s.a. esindaja teatas ravimi Havrix 720 ELISA ühikut/0,5 ml süstesuspensiooni (hepatiit A vaktsiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2018. a kolmanda kvartali lõpuni. Hetkel on vaktsiin veel saadaval ning varud peaksid katma vajaduse ligikaudu märtsi lõpuni. Tarneraskus ei mõjuta Havrix 1440 ELISA ühikut/ml süstesuspensiooni saadavust.