• English
  • Eesti

Ravimite Mixor ja Valaciclovir Elvim tarneraskused

13.02.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Zentiva k.s. teatas ravimi Mixor 80 mg + 5 mg tablettide (toimeained telmisartaan ja amlodipiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti veebruari lõpuni. Teised samade toimeainete sisaldusega ravimid on apteekides saadaval.

Müügiloa hoidja SIA ELVIM esindaja teatas ravimi Valaciclovir Elvim 500 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine valatsikloviir) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 5. märtsini 2018. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on apteekides saadaval.