• English
  • Eesti

Ravimite Meglimid ja Zyvoxid tarneraskused

09.03.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja KRKA d.d., Novo mesto esindaja teatas ravimi Meglimid 4 mg tablettide (toimeaine glimepiriid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni alguseni 2018. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on apteekides saadaval.

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Zyvoxid 600 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine linesoliid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti aprilli alguseni 2018. Teised sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimid on saadaval.