• English
  • Eesti

Ravimite Keppra, Cirrus, Xyzal, Lidocaine Claris ja Ciprofloxacin Claris tarneraskused

09.04.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja UCB Pharma SA esindaja teatas ravimi Keppra 250 mg õhukese polümeerikattega tablettide N30 (toimeaine levetiratsetaam) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti mai lõpuni 2018. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.

Müügiloa hoidja UCB Pharma Oy Finland esindaja teatas ravimi Cirrus 5 mg/120 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide (toimeained tsetirisiin ja pseudoefedriin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti mai lõpuni 2018. Teisi samade toimeainete kombinatsiooniga ravimeid ei turustata, kuid apteekides on saadaval tsetirisiini ja pseudoefedriini eraldi sisaldavad ravimid.

Müügiloa hoidja UCB Pharma Oy Finland esindaja teatas ravimi Xyzal 0,5 mg/ml suukaudse lahuse (toimeaine levotsetirisiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti mai lõpuni 2018. Teisi sama toimeaine ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid vajadusel ühendust võtma oma raviarstiga.

Müügiloa hoidja Claris Lifesciences (UK) Limited esindaja teatas ravimi Lidocaine Claris 20 mg/ml 5 ml süstelahuse N10 (toimeaine lidokaiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni lõpuni 2018. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.

Müügiloa hoidja Claris Lifesciences (UK) Limited esindaja teatas ravimi Ciprofloxacin Claris 2 mg/ml 100 ml infusioonilahuse (toimeaine tsiprofloksatsiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni lõpuni 2018. Saadaval on sama toimeainega Ciprinol 10 mg/ml 10 ml infusioonilahuse kontsentraat.