• English
  • Eesti

Ravimite Fragmin 2500RÜ (anti-Xa)/0,2 ml, Fragmin 5000 RÜ (anti-Xa)/0,2 ml ja NeoRecormon 4000 RÜ/0,3 ml turustamine lõpetatakse

17.10.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG teatas ravimite Fragmin 2500 RÜ (anti-Xa)/0,2 ml ja Fragmin 5000 RÜ (anti-Xa)/0,2 ml N10 süstelahuse süstlis (toimeaine naatriumdaltepariin) turustamise lõpetamisest. Saadaval on Fragmin pakendid tugevusega 7500 RÜ (anti-Xa)/0,3 ml ja 10 000 RÜ (anti-Xa)/0,4 ml.

Müügiloa hoidja Roche Registration Limited teatas ravimi NeoRecormon 4000 RÜ/0,3 ml N6 süstelahuse süstlis (toimeaine beetaepoetiin) turustamise lõpetamisest. Müügiloa hoidja kinnitusel jätkub NeoRecormon 5000 RÜ/0,3 ml, 6000 RÜ/0,3 ml ja 10 000 RÜ/0,6 ml süstelahuse süstlis turustamine.