• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Cyklokapron ja Humulin N turustamine lõpetatakse

20.03.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Cyklokapron 100 mg/ml süstelahuse (toimeaine traneksaamhape) turustamise lõpetamisest Eestis. Saadaval on sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga teise tootja ravim.

Müügiloa hoidja Eli Lilly Holdings Limited esindaja teatas ravimi Humulin N 100 RÜ/ml süstesuspensiooni kolbampullis (toimeaine humaaninsuliin) turustamise lõpetamisest Eestis alates 30.06.2018. Sama toimeaine sisaldusega Humulin N KwikPen 100 RÜ/ml süstesuspensiooni pen-süstlis turustamine jätkub.