• English
  • Eesti

Ravimite Asacol ja Miflonide Breezhaler tarneraskused

18.09.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Tillotts Pharma AB teatas ravimi Asacol 500 mg rektaalsuposiitide (toimeaine mesalasiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2018. a veebruari alguseni. Teisi sama toimeainet samas annuses ja ravimvormis sisaldavaid ravimeid Eestis ei turustata. Patsiendid peaksid ravi jätkamise osas ühendust võtma oma raviarstiga.

Müügiloa hoidja Novartis Finland OY teatas ravimi Miflonide Breezhaler 400 mcg inhalatsioonipulber kõvakapslis (toimeaine budesoniid) tarneraskusest, mis mõjutab ravimi kättesaadavust alates oktoobrist kuni 2018. a lõpuni. Alternatiivina on apteekides saadaval sama tootja ravim Miflonide Breezhaler 200 mcg inhalatsioonipulber kõvakapslis ning teised budesoniidi sisaldavad preparaadid, kuid erinevates inhalaatorites, mille kasutamiseks vajavad patsiendid eraldi väljaõpet.