• English
  • Eesti

Ravimiameti väärtused

Printer-friendly version

Ravimiamet on 20 aastaga märkamatult kasvanud 5 töötajaga asutusest üle 90 teenistuskohaga organisatsiooniks. Samal ajal on suurenenud nii vastutusvaldkond kui partnerite arv.

Et Ravimiameti partneritel ja asutusega ühinevatel uutel spetsialistidel oleks selge, milliste väärtuste poole Ravimiamet püüdleb, sõnastati 2009./2010. aastal Ravimiameti põhiväärtused, võttes aluseks Ravimiameti ülesanded, rolli ja maailmavaate.

Ravimiamet on tänulik kodanike ja partnerite konstruktiivse tagasiside eest selle kohta, kuidas meil on oma väärtuste igapäevatöös rakendamine läinud.


Pädevus
- Me tugineme oma töös ajakohastele teadusandmetele ja õigusaktidele ning kasutame Eesti parimat teadmist.
- Me kaasajastame järjepidevalt oma teadmisi ja töömeetodeid.
- Teame, et kõik, mis me teeme ja ütleme, esindab Ravimiametit ja arvestame, et meie otsustel on oluline mõju.

Õiglus
- Me kaalume otsuseid tehes kõiki teadaolevaid aspekte ja oleme oma partnerite ja kolleegide suhtes erapooletud.
- Me otsime sisulisi lahendusi.
- Me analüüsime oma otsuseid, julgeme tunnistada oma vigu ja õpime nendest.

Tegusus
- Me paneme tähele kohti, kus saame olla kasulikud.
- Me räägime kaasa olulistes asjades ja algatame vajalikke muutusi.
- Me väärtustame enda, kolleegide ja koostööpartnerite aega.
- Me viime alustatu lõpule.

Koostöö
- Me lähtume Ravimiameti peamisest eesmärgist kaitsta rahva tervist, samas aitame oma teadmistega kaasa teaduse ja ettevõtluse arengule Eestis.
- Me märkame koostöövõimalusi ja oleme avatud koostööettepanekutele.
- Koostööd tehes arvestame teise poole ootustega ja peame kokkulepetest kinni.
- Me anname endast parima ja väärtustame koostööpartnerite ja kolleegide panust.