• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimiamet korraldab Balti riikide ravimiametite kohtumise

09.05.2018
Printer-friendly version

10. mail 2018 toimub Tartus Balti riikide ravimiametite kohtumine.

Eesti Ravimiameti poolt korraldataval kohtumisel on rõhk kogemuste ning infovahetuse tugevdamisel inimestel ja loomadel kasutatavate ravimite järelevalves ja reguleerimisel. Võetakse kokku koostöötulemused ja tehakse plaane järgnevaks perioodiks. Kõigi ravimiametite ühine huvi on ravimite Balti pakend ning sellega seonduv võimalikult väike töökulu ravimitootjate ning –regulaatorite jaoks, mis peaks soodustama ravimite kättesaadavust riikides. Põhjalikult käsitletakse ka kliiniliste uuringute ja ravimite turvaelementide regulatsiooni rakendamise küsimusi ning BREXITiga kaasnevat mõju. Otsitakse lahendusi ravimite kättesaadavuse probleemidele, arutatakse ravimiohutusega seonduvat, räägitakse tegevustest veterinaarravimite kvaliteedi tagamisel, kaalutakse täiendavaid võimalusi ressursside otstarbekaks kasutamiseks ravimite laboratoorsel analüüsil ning vastastikustel inspektsioonidel. Esmakordselt jagatakse ühiselt kogemusi embrüote ja sugurakkude piiriülesest liikumisest.
Balti riikide ravimiametite esindajate kohtumine toimub regulaarselt, seekordsel kohtumisel osaleb ligikaudu 40 osavõtjat viiest erinevast ravimiametist. Balti ravimiametite kohtumisel osalevad Eesti, Läti ja Leedu ravimiametite juhid ning asejuhid, mitmed osakonna juhatajad ning spetsialistid. Eelmine Balti kohtumine toimus 2016. aastal Riias.

Kontakt: 7374140, info@ravimiamet.ee