• English
  • Eesti

Ravimi Vonille tarneraskus

16.04.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Exeltis Baltics, UAB esindaja teatas ravimi Vonille 60 mcg + 15 mcg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeained gestodeen ja etünüülöstradiool) tarneraskusest, mille eeldatav kestus ei ole teada. Apteekides on saadaval samu toimeaineid erinevas kontsentratsioonis sisaldavad ravimid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti poole.