• English
  • Eesti

Ravimi Rhesonativ tarneraskus

29.06.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Octapharma (IP) Limited teatas ravimi Rhesonativ 625 RÜ/ml süstelahuse (toimeaine anti-D humaanimmunoglobuliin, 1 ml ja 2 ml ampullid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti oktoobri lõpuni. Teisi sama toimeainet sisaldavaid ravimeid Eestis saada ei ole. Ravimiamet, erialaselts ning ravimite hulgimüüjad teevad koostööd, et vajadusel võimaldada erandkorras müügiloata ravimi kasutamist Eestis.