• English
  • Eesti
UudisedUudised

Narkootikumide lähteainete 1. kategooriasse lisati kaks uut ainet

26.06.2018
Printer-friendly version

18.05.2018 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/729, millega lisati narkootikumide lähteainete 1. kategooriasse ained 4-anilino-N-fenetüülpiperidiin (ANPP) ja N-fenetüül-4-piperidoon (NPP). Määrus kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, sealhulgas Eestis ning jõustub 7.07.2018. Mõlemad ained kuuluvad ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 19. detsembri 1988. aasta konventsiooni (ÜRO 1988. aasta konventsioon) tabelisse I.

NPP ja ANPP on kasutusel fentanüüli ning selle analoogide ebaseaduslikus tootmises. Euroopa Liidu liikmesriikides  neil oluline seaduslik kasutusala puudub. Fentanüülide ainerühma kuuluvad ained (ehk fentanüülid) on tugevatoimelised μ-opioid retseptorite agonistid, mille toime saabub kiiresti ning kestab suhteliselt lühiajaliselt. Fentanüülid omavad kordades tugevamat toimet kui teised opioidsed narkootikumid nagu morfiin ja heroiin. Eestis on Euroopa kõrgeimad fentanüülide üledooside, surmajuhtumite ja konfiskeerimiste määrad; suur osa ravile pöörduvatest narkootikumide tarvitajatest nimetab peamiseks tarvitatavaks narkootikumiks fentanüüli.

Viimastel aastatel on nii Euroopa kui Ameerika narkoturgudele ilmunud uued fentanüüli analoogid, mis on erakordselt tugeva toimega. Tulenevalt uute fentanüülide sarnasest toimest fentanüüli ja teiste µ-opioidretseptori agonistidega on tõenäoline, et opioidsõltlased võivad uusi fentanüüle üha enam tarvitada oma nn tavapärase narkootikumi asemel, kuna uued ained on kergemini kättesaadavad, odavamad ning n-ö seaduslikud. Uute fentanüülide tarvitamisega seonduvad mitmekümned surmajuhtumid nii Euroopas (sealhulgas Eestis) kui Ameerika Ühendriikides, mis on peamiselt tingitud nende ainete ülitugevast toimest ning sellest tulenevast kõrgenenud üledoosi riskist. Fentanüülide lähteainete 1. kategooriasse lisamise eesmärgiks on fentanüülide ebaseadusliku tootmise tõkestamine.

1. kategooria narkootikumide lähteainete seaduslikule käitlemisele kohalduvad ranged kontrolli- ja järelevalvemeetmed. Alates 7.07.2016 on NPP ja ANPP omamiseks, turuleviimiseks, impordiks, ekspordiks või vahendustegevuseks vajalik taotleda Ravimiametilt narkootikumide lähteainete käitlemise tegevusluba. Täpsem info narkootikumide lähteainete ja nende seadusliku käitlemise nõuete kohta on leitav siit.

 

Määrus on leitav Euroopa Liidu Teatajast ning jõustub 7.07.2018.

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või tel 737 4140.